Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 1 2017 | Verschijnt op 21 maart | Allochtone kinderen met autisme |Allochtone kinderen met autisme | Kinderen met autisme binnen het regulier basisonderwijs | Cognitieve veroudering bij volwassenen met autisme | Een vierluik op mindfulness bij autisme | Sterkte en zwakte diagnostiek bij (het vermoeden van) hoogbegaafdheid plus autisme | De autistische therapeut, Ryan Tebbit (2016) | Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet
In editie 3 2016 | De beleving van ‘het zelf’ bij autisme en schizofrenieMiscommunicatie in de hersenen? Autisme vanuit een neurobiologisch perspectief | De effectiviteit van sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met een autismespectrumstoornis | Nationaal Autisme Congres 2016 | Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten: een verkennend onderzoek door middel van screening | Van zwijgzaam jongensgedrag tot een lichte vorm …
In editie 2 2016 | Netwerk in Actie (NiA): het sociaal netwerk in de behandeling van mensen met autismeNetwerk in Actie (NiA): het sociaal netwerk in de behandeling van mensen met autisme | De rol van empathie in het omgaan met mensen met een ­cognitief-emotionele beperking | Een executieve functietraining voor kinderen met autisme | De Nederlandse Empathie Quotiënt (EQ) en Systematiseren Quotiënt (SQ) | Psychodiagnostiek van een ­autismespectrumstoornis bij ­volwassenen: DSM-5-classificatie en diagnose in context Netwerk …
In editie 1 2016 | Een pilotstudie naar de effecten van FloorPlay: Een ouder-kind InteractiebehandelingEen pilotstudie naar de effecten van FloorPlay: Een ouder-kind Interactiebehandeling | Een voorbeeld voor velen… Over vreemde kinderen, autisme en vormen van moderne devotie | De voorspellende waarde van de Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-R voor de diagnose bij volwassenen | Kinderen en jongeren met auditief verbale hallucinaties: stemmen horen | De Academische Werkplaatsen Autisme: waarom, hoe en wat? Een pilotstudie naar de effecten van FloorPlay: Een ouder-kind Interactiebehandeling Door: Pieta …
Editie 4 – 2015 | Seksuele opvoeding van kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking en een ASS: noem het beestje bij de naam!Auteur: Romy Damhuis, Channah Zwiep Samenvatting | Hoe ouders en hulpverleners van kinderen en adolescenten (0-25 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een autismespectrumstoornis vormgeven aan de seksuele opvoeding en welke eventuele knelpunten zij hierbij ervaren, is aan de hand van een vragenlijst bij achtendertig respondenten (9 ouders en 29 professionals) onderzocht. Ongeveer …