Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Ondernemen met autisme biedt perspectief

In Nederland wonen naar schatting 190.000 mensen met de diagnose autisme. Ruim tweederde van hen neemt niet deel aan het arbeidsproces. Zij hebben vaak het stempel ‘arbeidsgehandicapt’ en werk is meestal niet hun belangrijkste bron van inkomsten. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
Ondernemen met autisme biedt perspectief

Werken kan lastig zijn voor mensen met autisme. Een groot deel van hen heeft daarom geen betaalde baan. Het zelfstandig ondernemerschap kan uitkomst bieden. Dit bleek gisteren tijdens een interessante bijeenkomst in Amsterdam. Hier waren ondernemers met autisme bij elkaar om hun ervaringen te delen. Een eigen bedrijf kan mensen met autisme kansen bieden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf hun werktijden en de inrichting van hun werkplek bepalen. Ook hebben zij zo meer invloed op sociale interactie met klanten of collega’s - iets dat relatief veel energie kost. Op deze manier kan overprikkeling worden voorkomen. Tijdens de bijeenkomst werden ook aandachtspunten genoemd, zoals timemanagement, perfectionisme en omgaan met kritiek. Ook is het belangrijk te weten waar je grenzen liggen en welk werk je beter kunt uitbesteden. Naast meer algemene ondernemersvaardigheden was het verdelen van energie een terugkerend punt.

Ondernemers met autisme weten elkaar online goed te vinden. Lastiger blijkt het te zijn om in levende lijve te netwerken, bijvoorbeeld voor de acquisitie van nieuwe opdrachten. Toch gaven deelnemers aan behoefte te hebben aan netwerkbijeenkomsten om met elkaar in contact te komen. Aanleiding voor de bijeenkomst was de presentatie van het nieuwe boek ‘Ondernemen(d) met autisme’ van Marijn Bon. Het boek bevat inspirerende ondernemersverhalen met praktische tips voor een succesvol bestaan als zelfstandige. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.

Meer lezen over de auteur en het boek? Bekijk onze website!