Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Colofon

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme | Theorie en praktijk is een uitgave van BV Uitgeverij SWP onder auspiciën van de Stichting WTA, en komt 4 keer per jaar uit. Het blad verschijnt onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie.

HOOFDREDACTIE

prof. dr. J.J. van der Meere

REDACTIE

Dr. S. Begeer
Dr K. Greaves-Lord
Dr. A. Spek
A.J.J. Mol
F. Boven
P.F.A de Nijs

REDACTIE-ADRES

WTA Redactie
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam ZO

Voor het aanbieden van bijdragen en inhoudelijke reactie: j.j.van.der.Meere@rug.nl.

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

Prof. dr. J.K. Buitelaar
Prof. dr. R.C.M. Hennekam
Prof dr. C. Rieffe
Prof. dr. C. Schuengel
Prof. dr. F. Verheij
Dr. G.J. Nijhof 

Correspondent
Inge Boutier, Curaçao

UITGEVER

Uitgeverij SWP
Bildung.city
Spaklerweg 79-81
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht
Telefoon: 020-3307200

Postadres:

Postbus 12010
1100 AA AMSTERDAM-ZO
------------------------------------------------------------------------------
Directie: Paul Roosenstein
Verantwoordelijk uitgever: Ingrid de Jong
Productieleiding/bureauredactie: Marjo de Jong
Opmaak: Criusgroep
Publiciteit & Marketing: Hellen Tecle
Advertenties: Philippine Herkes

Abonnementen Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Mutaties en opzegging kunt u per post doorgeven of via www.aboland.nl. Opzegging dient uiterlijk acht weken vóór afloop van de abonnementsperiode te zijn.

Stichting WTA

Voorzitter: Drs. F. Stekelenburg
Penningmeester / secretaris: J. Barendse
Bestuurslid: mr. Laurens Smets

WTA – ISSN | 15707016

Copyright SWP/Stichting WTA 2020