Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Auteursrichtlijnen

Hieronder vindt u de auteursrichtlijnen voor het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA).

Bijdragen zijn welkom

Bijdragen voor het WTA van (autisme)onderzoekers, wetenschappers en zorgverleners zijn van harte welkom. Gevraagd en ongevraagd. De bijdrage mag niet in een ander Nederlands tijdschrift verschenen zijn of nog verschijnen. U levert aan Schrijft u een artikel voor het WTA, dan ontvangen we daarbij graag van u:

 • een kop(suggestie) plus running title
 • een korte samenvatting in het Nederlands
 • een korte, op zich zelf staande samenvatting in het Engels
 • verhelderende grafieken, illustraties en dergelijke
 • relevante auteursgegevens
 • literatuurlijst

U kunt uw artikel en alles wat erbij hoort sturen naar de hoofdredacteur, prof. dr. Jaap van der Meere: mail.

Los van enige rubrieken (bijvoorbeeld Forum, Boekbespreking, etc.) laten wij uw artikel beoordelen via (blind) peerreviewing.

De omvang

 • een artikel telt maximaal 20 A4’tjes
  (tenzij van tevoren anders afgesproken)
 • andersoortige bijdragen, zoals een Forum, een boekbespreking, dan wel lopend onderzoek, spreken we met u af

De opmaak

Uw bijdrage ontvangen wij graag in Word, met:

 • lettertype: Times (New) Roman
 • corps: 12
 • regelafstand: 1,5

Gebruikt u noten, verwerk die dan in de lopende tekst.

Regels voor referenties in de tekst

Voor referenties in de tekst en de literatuurlijst gebruiken wij de American Psychological Association (APA)-normen. Meer over deze normen vindt u op de website www.apastyle.org.
Voor referenties in de tekst zijn de belangrijkste regels:

 • Als u in de tekst voor het eerst aan een manuscript refereert, noemt u alle auteurs, bijvoorbeeld: (Buzy, Medoff, & Schweitzer, 2009). Bij meer dan 6 auteurs noemt u alleen de 1e 6, met daarachter et al., [jaartal].
 • Als u in de tekst na een zin meer referenties opvoert, dan doet u dat alfabetisch.
 • Referenties scheidt u van elkaar met het ;-teken (punt-komma).

Regels voor de literatuuropgave

U sluit uw artikel af met een literatuuropgave. Die geeft u als volgt vorm:

 • Referentie aan een artikel: Buzy, W.M., Medoff, D.R., & Schweitzer, J.B. (2009).
  Intra-individual variability among children with ADHD.
  Child Neuropsychology, 15, 441-459.
 • Titels van tijdschriften schrijft u voluit.
 • Referentie aan een boek: Goswami, U. (2007). Cognitive development: the learning brain.
  Hove, UK: Psychology Press.
 • Referentie aan een hoofdstuk uit een boek: Joghson, M.H. (2005). Developmental neuroscience, psychophysiology, and genetics.
  In M.H. Bornstein and M.E. Lamb (Eds.), Developmental science:
  an advanced textbook (5th ed., pp. 187-222). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.