Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 4 2016 | Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen

Ervaringen en aanbevelingen van jongeren met autisme, ouders en professionals bij de transitie naar volwassenenpsychiatrie | Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen met autisme | De VSCG: De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van vroeg sociaal communicatief functioneren bij zeer jonge kinderen met autisme | Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik: Kwalitatieve evaluatie van een arbeidsrehabilitatie-programma voor werknemers met autisme
In editie 4 2016 | Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen

Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen | Ervaringen en aanbevelingen van jongeren met autisme, ouders en professionals bij de transitie naar volwassenenpsychiatrie | Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen met autisme | De VSCG: De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van vroeg sociaal communicatief functioneren bij zeer jonge kinderen met autisme | Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik: Kwalitatieve evaluatie van een arbeidsrehabilitatie-programma voor werknemers met autisme

Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen

Door: Wim Tops, Liset Rouweler, Ilse Noens, Dieter Baeyens

In het algemeen wordt er van uitgegaan dat mensen met autisme geen of weinig lees- en spellingsproblemen ervaren. De resultaten van deze studie suggereren anders. In een diagnostisch onderzoek, zo beargumenteren de auteurs, zou het derhalve zinvol zijn lees- en spellingsvaardigheden bij diagnostisch onderzoek te betrekken.

Ervaringen en aanbevelingen van jongeren met autisme, ouders en professionals bij de transitie naar volwassenenpsychiatrie

Door: Marieke-Beltman, Anneloes van Staa

In dit artikel wordt de overgang van de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) naar de volwassenenpsychiatrie (VWP) besproken. De wensen van verschillende betrokkenen worden gegroepeerd in kaart gebracht. De verschillende wensen lopen uiteen maar iedereen pleit voor beteren samenwerking tussen KJP en VWP. Meer flexibiliteit bij transitie en grotere continuïteit in zorg voor jongeren met autisme is noodzakelijk.

Een beetje boos is okay; emotie regulatie bij kinderen met autisme

Door: Carolien Rieffe, Lucinda Pouw, Marieke Bos

In deze bijdrage bespreken de auteurs welke sterke en minder sterke kanten kinderen met autisme laten zien als het gaat om het reguleren van de eigen emoties, in vergelijking met kinderen zonder autisme. Ook de effecten hiervan op hun sociale leven worden in de beschouwing betrokken.

De VSCG: De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van vroeg sociaal communicatief functioneren bij zeer jonge kinderen met autisme

Door: M.E. Buruma, E.M.A. Blijd-Hoogewys, A.M.N. Huyghen, M.L. Bezemer, P.L.C. van Geert

In dit artikel wordt de constructie van de vragenlijst voor Vroeg Sociaal Communicatief Gedrag (VSCG) beschreven en ingezet voor vergelijkend onderzoek tussen verschillende groepen kinderen waaronder kinderen met autisme. Het blijkt een waardevolle vragenlijst met de belangrijke beperking dat conclusies over mogelijke beperkingen in het vroeg sociaal communicatief gedrag nooit alleen op deze lijst gebaseerd kunnen worden.

Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik: Kwalitatieve evaluatie van een arbeidsrehabilitatie-programma voor werknemers met autisme

Door: Caroline Place, Harry Michon

In deze pagina’s wordt met overtuiging beschreven (maar dat mag ook in een forum) hoe mensen met autisme die een baan hebben, die baan ook kunnen houden: een interessant en inspirerend inkijkje in het arbeidsrehabilitatieprogramma ‘Focus op Werk’ van GGz Einhoven dat de werkpositie van werknemers met autisme (succesvol) probeert te verstevigen.