Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 3 2019 | Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Er bestaan verschillende interventies om het inlevend vermogen, ook wel ‘Theory of Mind’-vaardigheden genoemd, bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren. In deze bijdrage werden kinderen met ASS (7-12 jaar oud; n = 140) random toegewezen aan een wachtlijstcontrole of ToM-training waarbij acht weken lang groepslessen werden aangeboden waarin vaardigheden aan bod kwamen zoals emotieherkenning, verbeelding, begrijpen van misleiding en humor.
In editie 3 2019 | Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Theory of Mind-training voor kinderen met autisme

Door: Sander Begeer, Elske Hoddenbach, Emeline van Wettum, Anke Scheeren & Danielle de Veld

Er bestaan verschillende interventies om het inlevend vermogen, ook wel ‘Theory of Mind’-vaardigheden genoemd, bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren. In deze bijdrage werden kinderen met ASS (7-12 jaar oud;) random toegewezen aan een wachtlijstcontrole of ToM-training waarbij acht weken lang groepslessen werden aangeboden waarin vaardigheden aan bod kwamen zoals emotieherkenning, verbeelding, begrijpen van misleiding en humor. Na deze acht weken werden kinderen getest op ToM- en emotiebegriptaken en ouder- en leerkrachtvragenlijsten over sociaal gedrag geanalyseerd. Follow-updata voor de trainingsgroep werden verzameld na drie maanden.
Lees het artikel via deze pagina.

Interactieve tekentest meet wederkerigheid bij ASS

Door: Tineke Backer van Ommeren-van der Meer, Hans M. Koot & Sander Begeer

De interactieve tekentest (IDT) is een nieuwe test ontwikkeld in de klinische praktijk. De test meet de kwaliteit van wederkerig gedrag bij een kind tijdens spontane interacties met de onderzoeker. Het vaststellen van beperkingen van wederkerig gedrag is belangrijk bij het diagnosticeren van ASS (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013). In mijn proefschrift wordt verslag gedaan van onderzoek met het instrument. De betrouwbaarheid en validiteit van de IDT zijn redelijk tot goed en duidelijke verschillen zijn aangetoond in de kwaliteit van wederkerig gedrag tussen groepen met en zonder ASS.
Lees het artikel via deze pagina.

Peercoaching voor studenten met een autismespectrumstoornis in het hoger onderwijs

Door: M.J. Wierstra, R.J. Bosman, J. Mensink & E.C. Bostelaar

Het aantal studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) dat deelneemt aan het hoger onderwijs is in de afgelopen decennia verveelvoudigd. Eerder onderzoek laat zien dat zij problemen met studeren hebben die direct gerelateerd zijn aan de kernsymptomen van ASS. Om die reden hebben de studentenpsychologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met het autismeteam van GGZ Buitenamstel (het huidige dr. Leo Kannerhuis) in 2004 het Autismeproject opgericht. Het project faciliteert peercoaching aan studenten met ASS. Het huidige artikel beschrijft het ontstaan van het Autismeproject, zijn huidige vorm en de resultaten van een enquête onder de peercoaches.
Lees het artikel via deze pagina.

Sensorische verwerkingsproblemen bij zedenpatiënten met ASS

Door: Wouter Radius, Sylvia Lammers, Rianne Bosch & Ko Hummelen

Bij acht forensisch-psychiatrische zedendelinquenten met een ASS is nagegaan of hun sensorische prikkelverwerking afwijkingen vertoont en, zo ja, of patiënten een verband ervaren met problemen die daaruit voortvloeien en hun delictgedrag. Een thematische analyse van semigestructureerde interviews laat zien dat er bij alle respondenten sprake is van afwijkende sensorische prikkelverwerking. Bij zeven van de acht leidde dit tot problemen op diverse gebieden, de helft ervoer een relatie met het delictgedrag.
Lees het artikel via deze pagina.

Juridische problemen als gevolg van autisme

Door: Remy Janischka

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te scheren. Ik doel in ieder geval op mensen die een ontwikkelingsstoornis hebben, dan wel waarbij de diagnose ASS is vastgesteld. Het is mijn ervaring dat deze groep mensen sneller in de problemen kan komen, waarbij de juridische hulp lang niet altijd toereikend is en aansluit bij hun behoefte.
Lees het artikel via deze pagina.

 

Meer lezen? Word abonnee!