Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 1 2024 | Evaluatie van de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten en professionals binnen de Academische Werkplaats Autisme & meer...

Mensen met autisme en naasten worden steeds vaker betrokken bij (onderzoeks)projecten in verschillende rollen en met verschillende niveaus van participatie. Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) volume 1 2024 opent met een evaluatie van de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten, zorg- en onderwijsprofessionals en onderzoekers binnen de projectgroepen van de Academische Werkplaats Autisme 2.0. Uitdagingen worden besproken en aanbevelingen voor verbetering van de samenwerking worden gedaan.
In editie 1 2024 | Evaluatie van de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten en professionals binnen de Academische Werkplaats Autisme & meer...

Evaluatie van de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten en professionals binnen de Academische Werkplaats Autisme

We evalueerden de samenwerking tussen mensen met autisme, hun naasten, zorgen onderwijsprofessionals en onderzoekers binnen de projectgroepen van de Academische Werkplaats Autisme 2.0 door participatief actie-onderzoek in combinatie met thematische analyse. Thema’s werden geïdentifi ceerd die van belang zijn voor succesvolle samenwerking met ervaringsdeskundigen: communicatie, gezamenlijke besluitvorming, rollen/functies, ontwikkeling en ondersteuning, veiligheid en onderlinge verbinding, invloeden vanuit de context en randvoorwaarden. Binnen deze thema’s werden uitdagingen besproken en aanbevelingen voor verbetering gedaan.


Door:   Karin van den Bosch, Barbara Brouwer & Kirstin Greaves-Lord

Lees het artikel via deze pagina.

Eenzaamheid en autisme

Eenzaamheid, een discrepantie tussen de gewenste en werkelijke sociale verbinding, is voor veel mensen met autisme een dagelijkse realiteit. Dit artikel belicht de complexiteit van eenzaamheid en sociale verbondenheid, waarbij het verkennen van perspectieven van jongeren op het spectrum in de schoolcontext centraal staat. Op school socialiseren leerlingen en ontmoeten ze elkaar. Autistische leerlingen moeten echter veel prikkels verwerken en daarbij ervaren ze geregeld pesterijen, beledigingen, onbegrip en uiteindelijk eenzaamheid.

Door:     Carolien Rieffe, Yung-Ting Tsou, Desiree Hooi & Elijah Delsink 

Lees het artikel via deze pagina.

Het samenspel tussen slaap en dagelijkse activiteiten van teenagers met autisme

Slaapproblemen komen vaak voor bij jongeren met autisme. De kennis over hoe de slaapproblemen het leven van deze jongeren beïnvloedt is evenwel versnipperd. Daarnaast worden slaapinterventies voornamelijk aangeboden binnen de gezondheidszorg, die helaas met een wachtlijsten-probleem kampt. Wanneer we een interventie kunnen ontwikkelen die door docenten op school kan worden ingezet, zou een slaapinterventie mogelijk toegankelijker zijn voor jongeren en daardoor over een groter bereik beschikken.

Door:     Ilona Schouwenaars

Lees het artikel via deze pagina.

Lichaamsgerichte interventies bij autisme: een verkenning

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak problemen met prikkelverwerking, zelfregulatie en lichaamsbewustzijn. Dit kan bijdragen aan het ontstaan van angst-, depressie- en burn-out-klachten, die ook horen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vandaar de overlap tussen de symptomatologie van PTSS en ASS (Stavropoulos et al., 2018). Vanuit dit perspectief zouden lichaamsgerichte behandelinterventies die bij trauma een positief effect laten zien, potentieel van waarde kunnen zijn voor mensen met autisme.

Door:       Kirstin Greaves-Lord, Carla van Wensen, Eline Huberts, Anne-Fleur Stapert & Jacqueline Veldman-Keers

Lees het artikel via deze pagina.

Voor het eerst hadden we hoop

Dit artikel is het tweede deel van een reeks over de geschiedenis van autisme in de Verenigde Staten. In dit deel staan de oprichters van de National Society of Autistic Children (nsac) centraal: psycholoog Bernard Rimland en verpleegkundige annex organizer Ruth Sullivan.

Door:       Niels Springveld

Lees het artikel via deze pagina.

 

Nogmaals over eenzaamheid en ASS

In het WTA-nummer 3 van 2015 vindt u een overzichtsartikel over de thematiek eenzaamheid en autisme, geschreven op ons verzoek, door de Turkse hoogleraar Baris Korkman. In zijn bijdrage werden tal van aspecten rond eenzaamheid besproken, waaronder de risico’s voor psychiatrische problematiek. Al met al komt eenzaamheid veel voor bij mensen met autisme met vaak enorme consequenties voor hun kwaliteit van leven, aldus Korkman. Aangekomen bij de neurobiologie bespreekt hij studies die aangeven dat eenzaamheid en autisme op dezelfde hersengebieden laden, wat de immens complexe vraag rond causaliteit illustreert, temeer omdat mensen met autisme, anders dan vaak wordt gedacht, wel degelijk op zoek zijn naar vriendschap, menselijke warmte en intimiteit (zie ook Strunz et al., 2017).

Door:      Jaap van der Meere 

Lees het artikel via deze pagina.