Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In editie 1 2019 | A comedy of errors: over autisme, humor en de eenzaamheid van de komiek

Het is niet het meest voor de hand liggende koppel – autisme en humor – maar ze lijken elkaar eindelijk gevonden te hebben, tenminste als we af gaan op de manier waarop autisten – of beter, personages die zich ergens op het autistisch spectrum bevinden – de laatste jaren steeds vaker worden afgebeeld in romans, films en sitcoms.
In editie 1 2019 | A comedy of errors: over autisme, humor en de eenzaamheid van de komiek

Beloop van sociaalcommunicatieve problemen bij dreumesen, peuters en kleuters

Door: E. Möricke, N.N.J. Rommelse, J.K. Buitelaar

Dit onderzoek richtte zich op ontwikkelings- en gedragsproblemen bij dreumesen, peuters en kleuters uit de algemene bevolking. Zowel ernstige communicatie- en interactieproblematiek als negatief en veeleisend gedrag bij dreumesen resulteerde vaak in milde tot ernstige problemen bij peuters. Het eerste type problemen was meestal een solidere en specifiekere voorspeller dan het tweede type problemen. Stabiele sociaal-communicatieve problemen op de dreumes- en peuterleeftijd waren de sterkste voorspellers van veel kenmerken van autisme op de kleuterleeftijd.

Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Door: Manon Begeer, Ben Poortland, Kawita J.S. Mataw, Sander Begeer

In deze studie werd onderzocht welke kind- en omgevingsfactoren samenhangen met de keuze voor richtlijn (71%), algemene (86%) of alternatieve (29%) interventies en reguliere (46%) of alternatieve (34%) medicatie bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) in Nederland. Gegevens over 523 kinderen met ASS, afkomstig uit het Nederlands Autisme Register (NAR), wezen uit dat 91% een interventie ontving en dat deze kinderen gemiddeld ouder en intelligenter waren en ook meer comorbide symptomen hadden dan deelnemers die geen interventie ontvingen. Richtlijn interventies kwamen vaker voor bij oudere kinderen, met comorbiditeit en van hoger opgeleide moeders.

Verschillen volwassenen met autisme of ADHD in hun intelligentie?

Door: Silvie D. M. Broers, Jacques D. M. Van Lankveld, Susan A. H. Van Hooren

Autisme en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) zijn stoornissen die steeds vaker gesteld worden. Symptoomoverlap en vertekeningen in de diagnostische criteria maken het moeilijk om beide diagnoses op basis van het gedrag van elkaar te onderscheiden. De vraag in deze studie is of er onderscheid gemaakt kan worden op basis van de intelligentie, gemeten met de Wechsler Adult Intelligence Scale (Nederlandse vierde editie, WAIS-IV-NL). In een multicenter onderzoek werden de WAIS scores van volwassenen met autisme of ADHD met elkaar vergeleken. Beide groepen bleken niet van elkaar te verschillen op het totale intelligentiequotiënt (IQ) en de vier indices van de WAIS. Wel scoorden volwassenen met ADHD hoger op de subtesten Figuur samenstellen en Symbool zoeken dan de volwassenen met autisme. De verschillen waren echter klein.

Meer lezen? Word abonnee!